แนะนำชมความงดงามของ City Palace  แห่งประเทศอินเดีย

เมษายน 6, 2022
adminone

แนะนำชมความงดงามของ City Palace  แห่งประเทศอินเดีย

     สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากให้ลองหาโอกาสแวะไปเยี่ยมชมความสวยงาม  ความงดงามของ City Palace   เป็นสถานทีท่องเที่ยวในประเทศอินเดีย ที่ขึ้นชื่อของความสวยงามเป็นอย่างมาก  สำหรับสถานที่ดังกล่าวก็คือ ซิตี้ พาเลส  หรือ พระราชวังหลวงแห่งชัยปุระ นั่นเอง  ที่นี่เป็นสถานทีท่องเที่ยวที่มีมนต์เสน่ห์ มีมนต์ขลัง มีความสวยงามเป็นอย่างมาก  

         สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่ประเทศอินเดียและมีโอกาสได้เดินทางมาเยือนเมืองจัยปูร์หรือชัยปุระราชาสถาน  แนะนำเลยว่าจะต้องไม่พลาดไปชมความงามของพระราชวังหลวงหรือ City Palace ซึ่งเป็นที่ประทับของมหาราชาแห่งชัยปุระ  โดยพระราชวังแห่งนี้ มีการสร้างขึ้นในสมัยมหาราชาสวายใจสิ่งที่ 2

ผู้ก่อตั้งเมืองชัยปุระ โดยช่วงเริ่มก่อสร้างพระราชวังเป็นช่วงที่ราชวงศ์โมกุลเข้ามามีอิทธิพลกับราชาสถานทำให้สถาปัตยกรรมของพระราชวังหลวงแห่งชัยปุระถูกออกแบบมาให้ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบราชปุตกับโมกุล

          สำหรับความสวยงามของสถาปัยกรรมนี้ที่เราจะเห็นเป็นเอกลักษณ์เลยก็คือโดมขนาดใหญ่และทางเข้าพระราชวังที่เป็นหลังคาทรงโค้งประดับด้วยลวดลายอ่อนช้อยตัวอาคารพระราชวังโดดเด่นด้วยสีเหลืองและชมพูตัดกับท้องฟ้าสีครามต่างๆไปด้วยจิตรกรรมฝาผนังงานแกะสลักหินทรายและแก้วกระจกสีฝีมือประณีตของช่างโบราณไฮไลท์สำคัญคือซุ้ม 4 ประตูของพระราชวังแห่งชัยปุระ

       ซึ่งนักออกแบบต้องการที่จะสื่อให้ประตูทั้งสี่บานนั้น กลายมาเป็นซึ่งตัวแทนของ 4 ฤดูคือประตูดอกบัวแทนฤดูร้อน   และสำหรับประตูกุหลาบแทนฤดูหนาว รวมถึงประตูสีเขียวแทนฤดูใบไม้ผลิและประตูนกยูงแทนฤดูฝน นั่นเอง  ส่วน จุดที่นักท่องเที่ยวมักจะไปโพสต์ท่าถ่ายรูปเป็นที่ระลึกคือห้องสูบนิวาสหรือห้องสีฟ้าหลังคาโค้งที่วาดลวดลายเถาวัลย์หมู่พฤกษาสีขาวเดิมนั้นเป็นห้องพักผ่อนของมหาราชาเอาสีทองโจบาดีวาดเป็นห้องรับรองอาคันตุกะของมหาราชาถูกตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตาด้วยกระจกสีที่วางประดับเป็นลวดลายดอกไม้รวมทั้งยังมีหอดูดาวจันทรามันทาเป็นนาฬิกาแดดขนาดใหญ่

     ด้วยความสวยงามของพระราชวังแห่งนี้นั่นเองที่ทำให้องค์การยูเนสโก ตัดสินใจ นำพระราชวังแห่งนี้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกอย่างไรก็ตามในปัจจุบันพระราชวังหลวงแห่งชัยปุระ ยังคงเป็นสมบัติส่วนตัวและยังเป็นที่พำนักของสมาชิกราชวงศ์ชัยปุระ  แต่มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมสวนต่างๆได้  ufabet auto     แต่การที่นักท่องเที่ยวจะเข้าไปชมความสวยงามด้านในพระราชวังนั้น นักท่องเที่ยวจะต้องมีค่าเข้าชม โดยค่าเข้าชมของแต่ละจุด นั้นราคาก็จะแตกต่างกัน  นอกจากนี้ที่นี่ยังสีการเปิดให้เข้าพักด้วยได้ด้วย  ซึ่งจะคิดราคาประมาณ 240,000 บาทต่อคืน 

Subscribe เพื่อรับข่าวสารจากเรา

ชมภาพสวยๆ Exclusive