2 สายการบินพร้อมเริ่มบินในประเทศ

กันยายน 7, 2020
adminone

2 สายการบินพร้อมเริ่มบินในประเทศ

สายการบินไทยแอร์เอเชียและสายการบินไทยไลออนแอร์ ยืนยัน สายการบินพร้อมเริ่มบินในประเทศ 1 พฤษภาคม นี้

2 สายการบินโลว์คอร์ส ได้มีการยืนยันแล้วว่าจะมีการเปิดเส้นทางการบินในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม นี้เป็นต้นไป โดยจะเริ่มจากจังหวัดที่มีการผ่อนคลาย ล็อกดาวน์ ก่อนเป็นอันดับแรก และพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการ การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ทั้งในเรื่องของการเว้นระยะห่างเว้นที่นั่ง และไม่มีการเสิร์ฟอาหาร แต่อย่างใด ซึ่งในเวลานี้ก็มีอีก 3 สายการบินที่กำลังพิจารณาหลักการนี้เช่นเดียวกัน นั่นก็คือ สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยเวียตเจ็ต และสายการบินไทยสมายล์

โดยเบื้องต้นคาดว่าทั้งสองสายการบินก็คือ ไทยแอร์เอเชีย และ ไทยไลอ้อนแอร์ จะมีการเปิดเส้นทางเที่ยวบินรวม 30 เที่ยวบิน ในเดือนพฤษภาคมนี้ และจะทำการเปิดเฉพาะหัวเมืองหลักที่มีการผ่อนคลายมาตรการ ล็อกดาวน์ โดยจะมีการให้บริการจากสนามบินดอนเมืองไปยัง สนามบินลำปาง สนามบินแม่สอด สนามบินพิษณุโลก สนามบินบุรีรัมย์ สนามบินสกลนคร สนามบินนครพนม สนามบินร้อยเอ็ด สนามบินขอนแก่น สนามบินอุบลราชธานี สนามบิน อุดรธานี สนามบิน ตรัง สนามบินนครศรีธรรมราช สนามบินสุราษฎร์ธานี สนามบินกระบี่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นจังหวัดหัวเมืองใหญ่ และมีผู้โดยสารที่ใช้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ดีการเปิดเส้นทางการบินในประเทศดังกล่าวนั้น สายการบินแต่ละแห่งจะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการคุมเข้มการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและเข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นมาตรการขายที่นั่งแบบ ที่นั่งเว้นที่นั่งที่จะส่งผลต่อความเสี่ยงที่จะไม่คุ้มทุน แต่คาดว่าจะสามารถขายตั๋วโดยสารได้ในราคาที่สูงกว่าที่ผ่านมา โดยทางสายการบินจะจัดจำหน่ายและควบคุมปริมาณที่นั่งในการเดินทางที่เหมาะสมในทุกเที่ยวบินตามข้อกำหนดไม่เกิน 60%  ซึ่งผู้โดยสารทุกคนที่เดินทาง จำเป็นที่จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่มีการใช้บริการอยู่บนเครื่องบิน และทางสายการบินจะต้องงดบริการอาหาร

ซึ่งจะไม่มีการขายหรือเสิร์ฟอาหารบนเครื่องบิน รวมถึงจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิวัดไข้ที่ประตูทางขึ้นเครื่องบินทุกครั้ง ซึ่งหากมีการตรวจพบว่ามีไข้สูงเกิน 37.5 องศา ทางสายการบินจะต้องปฏิเสธการเดินทาง และอนุญาตให้นำเฉพาะกระเป๋าถือ หรือกระเป๋าคอมพิวเตอร์ ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัมขึ้นเครื่องได้เพียงท่านละ 1 ใบ และในส่วนของลูกเรือที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องบินในแต่ละเที่ยวบินนั้น

  จะต้องมีการได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายในทุกๆ ครั้ง และสวมอุปกรณ์ป้องกัน ซึ่งได้แก่ หน้ากากอนามัย แว่นตา และถุงมือ ตลอดที่ทำการให้บริการผู้โดยสารในทุกๆ เที่ยวบิน ซึ่งเป็นการป้องกันทั้งตัวลูกเรือเองและผู้โดยสารในการปฏิบัติงานและใช้บริการบนเครื่องบิน

 

ได้รับการสนับสนุนเรื่องราวโดย  เว็บคาสิโนเปิดใหม่

Subscribe เพื่อรับข่าวสารจากเรา

ชมภาพสวยๆ Exclusive