สถานที่สำคัญในประเทศไทย

กรกฎาคม 9, 2020
adminone

สถานที่สำคัญในประเทศไทย

สถานที่สำคัญในประเทศไทย มีอยู่จำนวนมากที่มีความเป็นมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันคนไทยยังคงอนุรักษ์ความเป็นไทย เพราะเป็นสถานที่สำคัญชาวต่างชาติยังได้มีการมาเที่ยวชมหรือมาศึกษาประวัติศาสตร์

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นสถานที่ที่มีความเป็นมาอีกทั้งยังมีความสำคัญของประเทศไทย อดีตราชธานีมีอายุยาวนานที่สุดของประเทศที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่เป็นแหล่งอารยธรรมที่บ่งบอกความยิงใหญ่ในอดีตของกรุงศรีอยุธยาตัวเมืองถูกล้อมด้วยแม่น้ำสำคัญ 3 สายได้แก่ แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเจ้าพระยาและก็แม่น้ำลพบุรีอีกทั้งยังเป็นที่ตั้งโบราณสถานที่สำคัญมาก อย่างเช่น วัดพระศรีสรรเพชญ์  วัดราชบูรณะ วิหารพระมหามงคลบพิตรและพระราชวังโบราณ

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  ถูกขึ้นเป็นมรดกโลกอีกที่หนึ่ง เป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นอักษรไทยและการวางระบบเมืองอย่างดีโดยเฉพาะทางการด้านศิลปกรรมต่างๆและพุทธประติมากรรมสุโขทัยถูกยอมรับว่าเป็นความงามของศิลปะไทยมีความประณีตและเอกลักษณ์เฉพาะเขตอุทยานที่มีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่มากรวมทั้งไปถึงพระพุทธรูปโบราณขนาดใหญ่อีกด้วยและสิ่งก่อสร้างโบราณภายนอกกำแพงมีมาก อย่างเช่น วัดตระพังเงิน วัดศรีชุม วัดชนะสงครามและเนินปราสาทพระร่วง

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ถูกตั้งอยู่ในป่าธรรมชาติที่มีบรรยากาศของพุทธสถานเขตอรัญวาสีดังเดิม ยังถูกขึ้นเป็นมรดกโลกอีกที่เพื่อคงความเป็นไทยให้ทั่วโลกได้เที่ยวชมและรักษาสภาพของเมืองโบราณแห่งนี้มีงานที่ก่อสร้างด้วยหินศิลาสีแดงและประติมากรรมที่บ่งบอกถึงความเจริญในอดีตสมัยพุทธศตวรรษที่ 19 โบราณสถานสำคัญในเมืองแห่งนี้ คือ วัดหนองพิกุล วัดพระธาตุ วัดซุ้มกอ วัดพระนอน สระมน บ่อสามเสนและวัดพระสิงห์

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว เป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งที่คนไทยหรือชาวต่างชาติได้มาสักการบูชาพระแก้วมรกต ที่ถูกอัญเชิญมาจากประเทศลาวก็คือเวียงจันทน์ยังเคยประดิษฐานชั่วคราวที่วัดพระแก้วจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของกรุงรัตนโกสินทร์ วัดนี้สร้างขึ้นต้นช่วงราชวงค์จักรีในสมันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอีกทั้งพระอารามหลวงในพระราชวังเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา มีเพียงแค่ส่วนพุทธาวาสเพื่อทำพิธีสำคัญเท่านั้นและยังเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามมากยังมีจิตรกรรมฝาผนังรอบพระระเบียงเรื่องรามเกียรติ์ที่มีความยาวที่สุดในโลกอีกด้วย

พระปฐมเจดีย์ เป็นสถานคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดนครปฐมตั้งอยู่ในวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เป็นเจดีย์ที่ใหญ่เป็นรูปทรงระฆังคว่ำ แต่เดิมถูกเรียกว่า พระธมเจดีย์ สืบมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ได้ทรงมีพระราชวินิจว่า เจดีย์ใหญ่นี้อาจเป็นสุวรรณภูมิ จึงได้โปรดเกล้า พระราชทานนามใหม่ไว้ว่า พระปฐมเจดีย์ 

ขอขอบคุณ  gclub   ที่ให้การสนับสนุน

Subscribe เพื่อรับข่าวสารจากเรา

ชมภาพสวยๆ Exclusive