Tag: การเดินทางไปอยุธยา

เรื่องเล่า การเดินทางไปอยุธยา

เรื่องเล่า การเดินทางไปอยุธยา วันนี้ผมกำลังเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะว่ามีธุระที่ต้องไปทำแถวนั้นใช้เส้นทางเดินจากอำเภอหนองแค สี่แยกไฟแดงบ้านร่องแซงมุ่งหน้ามาทางอำเภอภาชีซึ่งถนนที่ผมใช้วิ่งอยู่ก็คือเรื่องถนนสุวรรณศรเป็นเส้นทางเชื่อมไปสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จริงๆแล้วถนนเส้นนี้มีผู้คนมากมายใช้กันเยอะ เพราะว่าเป็นเส้นทางไปสู่ดินแดนศักดิ๋สิทธ์ เรียกได้ว่าเป็นมรดกโลก ซึ่งเป็นเมืองเก่าของประเทศไทยในอดีต…เพราะว่าเป็นที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยา ทุกๆวันหยุดทางราชการหรือวันสำคัญมักจะมีผู้คนห

อ่านต่อ »

Subscribe เพื่อรับข่าวสารจากเรา

ชมภาพสวยๆ Exclusive