Tag: ผ่อนคลายไปกับการเที่ยว

เที่ยวยุโรปอย่างไรไม่ให้โดนฉก

       หลายๆคนชื่นชอบการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจ และมีการตั้งเป้าหมายในทุกๆปีว่าอยากจะไปที่ไหนบ้าง บางคนอาจจะเริ่มจากการเที่ยวภายในประเทศเพื่อเก็บประสบการเล็กๆน้อยๆในเบื้องต้นก่อน แล้วจึงขยับขึ้นไปเป็นเที่ยวประเทศที่ใกล้เคียง หรือเริ่มออกทัวร์ฝั่งเอเชียก่อนไปก่อน แต่สำหรับบางคนก็อยากที่จะท้าทาย และอยากจะออกไปหาประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวๆใหม่ๆก็เริ่มที่จะอยากออกไปเที่ยวในฝั่งยุโรปดูสักครั้ง แต่ก็ยังกังวลเพราะจากคำล่ำลือที่ว่าการไปเที่ยวยุโรปนั้นต้องระวังตัวให้ดี เพราะอาจจะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพบ้าน

อ่านต่อ »

Subscribe เพื่อรับข่าวสารจากเรา

ชมภาพสวยๆ Exclusive