Tag: วัดร่องเสือเต้น จังหวัดเชียงราย

วัดร่องเสือเต้น

วัดร่องเสือเต้น จังหวัดเชียงราย 

วัดที่เราจะแนะนำให้ไปเที่ยวกันในครั้งนี้ มีชื่อว่า วัดร่องเสือเต้น ซึ่งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย ความพิเศษของวัดนี้แปลกและแตกต่างไม่เหมือนวัดไหนๆ ก็คือ การที่วัดแห่งนี้นั้น มีการสร้างวิหารและมีการตกแต่งด้วยสีฟ้าตัดกับสีทองทั้งหลัง ไม่ว่าจะเป็นอุโบสถหรือวิหารต่างๆก็เป็นสีฟ้าเข้มและมีการตัดลวดลายด้วยสีทองทั้งหมด ที่สำคัญคือ มีการนำพระพุทธรูปมาประดิษฐานเอาไว้ ซึ่งพระพุทธที่นำมาประดิษฐานนั้นจะเป็นสีขาว เรียกได้ว่าการเลือกสีในการสร้างวิหาร และโบสถ์ตัดกับสีของพระพุทธรูปทำให้สวยงามอย่างมากทีเดียว และคนที่

อ่านต่อ »

Subscribe เพื่อรับข่าวสารจากเรา

ชมภาพสวยๆ Exclusive