Tag: ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พาไปไหว้ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่จังหวัดตาก

           สำหรับประชาชนคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กและผู้ใหญ่เชื่อว่าทุกคนย่อมรู้จักประวัติความเป็นมาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกันเป็นอย่างดีเนื่องจากว่าพระองค์นั้นเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากและพระองค์ยังทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นเอกราชไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอื่นๆนั่นเอง        ตั้งแต่สมัยเด็กๆมาแล้วทุกคนจะต้องมีการเรียนประวัติศาสตร์กันมาซึ่งพระเจ้าตากสินนั้นนับได้ว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีการนำประวัติของพระองค์นั้นมาให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์ได้กระท

อ่านต่อ »

Subscribe เพื่อรับข่าวสารจากเรา

ชมภาพสวยๆ Exclusive